gospodarczeserwisy
  Admjnjstrator
 

Admjnjstratora

  Czy naprawdę wierzycie w te utarte frazesy, jakimi karmiono Was od dzieciństwa, że człowiek pochodzi od  małpy, że budowniczowie piramid przemieszczali kamienie tak ciężkie, że żadna ze współczesnych maszyn  nie byłaby w stanie ich podnieść - za pomocą jedynie drewnianych pali? Czy nigdy nie zadawaliście sobie pytania, dlaczego flaga, jaką Amerykanie rzekomo umieścili na Księżycu, powiewa na wietrze, chociaż NASA  twierdzi, że Księżyc nie posiada atmosfery, a przez to również wiatru? Czy kiedykolwiek zastanawialiście się,  dlaczego Republika Federalna Niemiec posiada Urząd Ochrony Konstytucji, chociaż konstytucji nie posiada?
Czy wierzycie we wszystko, co przedstawiają podręczniki historii spisane ręką naszych „wyzwolicieli"
w myśl zasady: Podręczniki historii tworzą zwycięzcy - chociaż Wasi rodzice i dziadkowie opowiadali coś  zgoła odmiennego, bo przecież byli częścią tej historii. Komu wierzyliście bardziej?
                         I dlaczego...?
   Poprowadźmy dalsze rozważania wokół kwestii ogólnych... Ponieważ wszystkie kraje na świecie są
zadłużone, rodzi się zasadnicze pytanie:
                   U kogo właściwie?
  Wiedzieliście, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nie posiadają własnych zasobów walutowych, lecz
muszą pożyczać dolary od Banku Rezerw Federalnych, prywatnego banku emisyjnego? A może wiedzieli-ście, że od dziesięcioleci wszystko, co posiadają Stany Zjednoczone, zastawione jest w tym właśnie prywat-nym banku emisyjnym?
Teraz już wiecie, co chciała nam powiedzieç gazeta „Stiddeutsche Zeitung" w związku z poprzednimi wy-borami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych: Nieważne, czy prezydentem zostanie George W. Bush, czy
   Al Gore - Alan Greenspan jest prezesem Banku Rezerw Federalnych...
A czy wiedzieliście, że  John F. Kennedy tuż przed zamachem na jego życie zamierzał zaproponowaç ustawę, która wprowadziłaby dla USA własną, niezależną od Banku Rezerw Federalnych walutę? Został zamordowany. Czy uwierzycie, że pierwszą czynnością jego następcy, Lyndona B. Johnsona, było wycofanie owego projektu?
To nie do wiary, moi drodzy przyjaciele...!
Czy uwierzyliście, że Jurgen Moliemann rzeczywiście popełnił samobójstwo albo że Alfred Herrhausen,
ówczesny (1989) rzecznik Deutsche Bank i doradca Helmuta Kohia, został zamordowany przez Frakcję Czerwonej Armii (RAF)?OO080OO следующая

S PROGRAM OSUZDRAWJASIEzdrowie radosne-SSS-OSSRITMOSJGNOSTRADAMUSjaskrawiejonceHUNOWS UCZCIWIESIE INGSTARAWJARA ZDROWIEJE 8

UR  YN  OT  ER  AP  IA  a  poniżej moja  terapie

W tym miejscu po raz pierwszy opisany został mechanizm działania uryny (moczu) na organizm człowieka. Nasz mocz okazał się zadziwiającym płynem, posiadającym wiele wyjątkowych właściwości. W niniejszej pracy przeanalizowane zostały starożytne metody, rozszyfrowany na sposób współczesny szereg mechanizmów uzdrawiających. Na podstawie tych danych zaproponowane zostało zupełnie nowe podejście do wykorzystania moczu w celu wzmocnienia zdrowia. Przytoczone są konkretne przykłady z praktyki. Praca ta poszerzy horyzonty Czytelnika i ukaże zupełnie nowe perspektywy w dziedzinie metod uzdrawiania.

Powstawanie moczu. Mocz (uryna) - jest to płynny produkt wydzielania organizmu ludzkiego, wytwarzany przez nerki i wyprowadzany na zewnątrz poprzez system dróg moczowych. W ciągu doby wytwarza się 800-1800 mililitrów moczu, co stanowi średnio 50-80% objętości przyjętego płynu. Normą jest wydalanie w dzień większej ilości moczu niż w nocy. Stosunek ilości moczu wydalanego w dzień do ilości wydalanej w nocy wynosi od 4:1 do 3:1. Jednostką czynnościową nerek, w których to właśnie ma miejsce wytwarzanie moczu, jest nefron. Liczba nefronów w obu nerkach może sięgać dwóch milionów. Ogólna powierzchnia wewnętrznej warstwy nefronów, przez które dokonuje się przesączanie (filtracja), wynosi 5-8 metrów kwadratowych, co 3-5-krotnie przekracza powierzchnię ciała. W nefronach mocz powstaje w wyniku czterech procesów: przesączania, wchłaniania zwrotnego, sekrecji oraz stężania osmotycznego.

Przesączanie (filtracja) odbywa się w początkowej części nefronu - ciałku nerkowym. Tutaj krew płynie pod ciśnieniem znacznie wyższym (70-90 mm Hg) niż we wszystkich innych naczyniach włosowatych ciała. Wyjaśnia się to w ten sposób, że tętniczka doprowadzająca ma o około 30% większą średnicę niż odprowadzająca. W rezultacie ciśnienie boczne krwi na ścianki naczyń włosowatych w ciałku nerkowym umożliwia przesączanie hemoglobiny i białek krwi (tj. koloidów krwi). W ten sposób powstaje mocz pierwotny, który zawiera wszystkie te same substancje, co osocze krwi. Cukier, sole, mocznik, aminokwasy - w ogóle wszystko, co zwykle znajduje się w osoczu (lub zostało sztucznie wprowadzone do krwi), jest obecne w moczu pierwotnym w takim samym stężeniu. Przesączanie kłębkowe nie wymaga nakładu energii, ponieważ praca konieczna do dokonania filtracji odbywa się kosztem energii przekazywanej do krwi przez serce i znajduje swój wyraz w wysokości ciśnienia krwi. Jeżeli ciśnienie tętnicze krwi maleje do 40-50 mm Hg, tworzenie moczu pierwotnego staje się niemożliwe, gdyż ciśnienie filtracyjne spada do zera.


poronienia , kalekie dzieci , płud umierz zanim  przyjdzie  na świat  EUGENIKA 
 BIAŁACZKA , ANEMIA , 
A jednak. Pomimo licznych protestów, w tym kilku z udziałem Doroty Rabcze(wskiej)Bronisław Komorow(ski) podpisał w piątek ustawę, która zezwala na rejestrację i obrót nasionami zmodyfikowanymi genetycznie.
Prezydent Bronisław Komorow(ski) podpisał ustawę o nasiennictwie, która reguluje m.in. kwestie związane z wprowadzaniem do obrotu nasion roślin genetycznie modyfikowanych - informujeKancelaria PrezydentaW liście wysłanym 30 listopada 2012 r. do premiera Donalda Tuska Prezydent RP apelował o kompleksowe uregulowanie w jednej ustawie wszelkich kwestii związanych z GMO, co powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami i debatą publiczną.
    SPISEK  ŻARUWKOWY
Rząd staje w obronie nowej regulacji tłumacząc, iż uchwalenie ich było konieczne. W przeciwnym wypadku Pols(ka} musiałaby zapłacić 280 milionów euro kary KŁAMCA JUDASZ za niedostosowanie przepisów do regulacji unijnych. Dodatkowo zwolennicy GMO argumentują, iż ustawa pozwala na kontrolowanie upraw. Do tej pory każdy bez przeszkód mógł kupić zmodyfikowane nasiona w innym kraju i zasiać je na własnym polu.

Komorowski PODPISAŁ ustawę o GMO!

ZA  NASZE  DOLEGLIWOŚCI  NAPIJSIE PANIE  KOMOROWski

GMO doprowadzilo do bankructwa miliony rolnikow na calym świecie, do samobujstw z powodu dlugów (haraczy dla Mon/santo), chorób spowodowanych herbicydem roundup i oczywiscie dlugofalowych skutków zdrowotnych ludzi, ktorzy jedzą GMO. Mon/santo prowadzi lobbing na wysokich szczeblach posiłkujac sie łapówkami dla decydentów, dlatego nigdy nie uslyszymy w mainstremowych mediach prawdy na ten temat, tylko jednostronny belkot w stylu : "nie ma dowodów naukowych"

Wiecie o co chodzi w produkcji żywności? O ludzi i ich dobro. Wiecie o co chodzi w produkcji GMO? O korporacje agrochemiczne i ich zysk. "Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli". Poznajecie ten cytat? To z konstytucji. Rząd nie może tego zapomnieć. My - niestety - musimy o tym przypominać. Dołącz do ludzi, którzy chcą skutecznego zakazu upraw GMO w Polsce: www.gmonieprzejdzie.pl

PLEPS I  RYBY  W  POLITYCE  GŁOSU  NIE  MAJĄ  
PRZECIESZ  GMO  W  POLS_ce  UŻYWAMY  OD  LAT  60-TYCH 
PIERWSZE  BYŁY;  
ZIEMNIAKI , BURAKI CUKROWE , WARZYWA  , ALKOL ,

HOLENDRZY  BYLI  PIONIERAMI  GMO  ZARAS  PO WOJNIE
DZISIAJ  NAWED  ROŚLINY  LECZNICZE  SĄ  MODYFIKOWANE  - ZWANE  PO DRUGIEJ WOJNIE  ŚWIATOWEJ  CHWASTAMI  
  ŁĄCZnie stronę odwiedziło już 55677 10053 odwiedzający ZNAJ DUJ OM tutaj! ƛ  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
ƛ - otwarte "ƛ" duże pochodzi z JAMAJKI